Opvattingen over...

... de geloofwaardigheid van literatuur:
Ieder jaar rond zijn verjaardag schrijft Anne Provoost een brief aan Hans Christian Andersen. In haar tweede brief confronteerde ze hem met de vraag of een verteller van 'sprookjes' niet riskeert te fictief, en dus ongeloofwaardig, te worden. De brief verscheen op 19 mei 2006 in De Standaard der Letteren.
Lees hier
de brief die Anne Provoost in het voorjaar van 2006 schreef aan Hans Christian Andersen.

... het nut van kunst:
Kunst is niet nuttig, literatuur heeft geen boodschap, kunstenaars geven geen antwoorden, ze stellen alleen maar vragen... Als ons discours blijft bestaan uit wat de kunst allemaal niet doet, niet kan, niet wil, dan zal er andere retoriek ontstaan die ons legitimeert. Men zal ons 'nut' uitdrukken in verkoopscijfers, oplages, herdrukken, prijzen, fans, populariteit.

Lees hier de brief die Anne Provoost in het voorjaar van 2005 schreef aan Hans Christian Andersen.

... kindbeelden en de literatuur die eruit voortvloeit:
Hoe we schrijven voor kinderen hangt af van hoe we kijken naar kinderen, dat weten we naderhand. Maar besteden we ook aandacht aan de blik die terugkeert. Daar moesten we het eens over hebben, over de kinderen die naar ons volwassenen kijken en ons zien, en wat ze dan wel zien.
Lees hier de Annie M.G. Schmidt-lezing van Anne Provoost.

... adolescentenliteratuur:
Waarom schrijf je voor adolescenten? Het lijkt wel alsof je identificatie met je hoofdpersonage tegenwerkt! Dilemma's als verhaaltechnisch element. Moet een jeugdboek altijd hoopvol eindigen?
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... literatuur voor kinderen:
Nogmaals: moeten boeken voor kinderen altijd goed eindigen? Hoe 'donker' mogen de onderwerpen zijn die je met kinderen aansnijdt? Mogen kinderen alles lezen en alles horen?
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... literatuur in tijden van terrorisme en oorlog:
hoe lees je een boek als 'Is dit een mens' van Primo Levi na 11 september? Wat kan literatuur doen in oorlogstijd?
Opvattingen van Anne Provoost over dit onderwerp hier.

... onderwijs en literatuurondewijs:
Het belang van feitenkennis, ervaringsgericht leren, verplichte literatuurlijsten (mag een leerling een boek ook dichtklappen?), de verhouding tussen school en thuis, waardenonderwijs, een leerkracht is ook een leerling.
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... identificatie en vervreemding in Vallen:
'Als kabouters niet bestaan, waarom is er dan een woord voor?', schrijven als bezwering van angsten, schuld van generaties versus individuele schuld, literatuur als muizenval.
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier, weliswaar in het Engels, een Nederlandse vertaling van deze tekst is er niet.

... milieu en duurzaamheid:
Mobiliteit, verlangen naar groen, globalisering, biologische voeding... Welke mogelijkheden zijn er, en welke uitdagingen?
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... kansarmoede:
'Kan Kunst de wereld redden?', is het nog mogelijk om het te hebben over een utopische maatschappij? Welke rol speelt daarin het basisinkomen? Grenzen aan de groei.
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... reizen:
'
Reizen mag al eens ontmoedigd worden. Reizen is niet altijd zo evident. Jammer genoeg merk ik die invraagstelling niet meer, ook niet onder mensen van wie ik denk dat ze kritisch in de wereld staan. 'Ben je nog op reis geweest?' blijft op elke receptie of in ieder telefoongesprek een evidente vraag.'
Opvattingen van Anne Provoost over dit onderwerpen hier.

... vrije migratie:
Waarom stellen we de grenzen niet wereldwijd open, en schaffen we nationaliteiten niet af? Vrije migratie is de grondvoorwaarde om tot een werkelijke liberale democratie te komen.
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.

... hoofddoeken van de moslima's:
Waarom zijn we bang voor vrouwen met hoofddoeken en niet voor vrouwen met bikini's en topjes?
Opvattingen van Anne Provoost over deze onderwerpen hier.